මේක සීගිරිය ගැන....එකේ තියෙන අදටත් හෙළි නොවුණු ....කවදාවත් හෙළි නොවන අධිරහස් ගැන ලියවුනු ඉතාමත් කෙටි සමාලෝචනයක්...මේක සීගිරිය ගැන....එකේ තියෙන අදටත් හෙළි නොවුණු ....කවදාවත් හෙළි නොවන අධිරහස් ගැන ලියවුනු ඉතාමත් කෙටි සමාලෝචනයක්...

සිංහල, දමිල, ස්ලාම්.... විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකික අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්වන, විශේෂයෙන් අපිට ආඩම්බර විය හැකි කතාවක්....

අපේ ජාතිය මේ මුළු ලෝකයටම වඩා බුද්ධිමත් ඒ වගේම දිවුණු ජාතියක් කියල අයෙත් පාරක් ඔයාලටම හිතෙයි....ටිකක් කියවල බලන්න මට මේක ලැබුණු E mail එකක් .... අපේම කෙනෙක් ලියපු එකක් මම දන්නේ නෑ...කව්ද ඒ කියල....

එත් මේකේ හරය ඔයාලට වෙදගත් වෙයි කියල හිතුන...

බලන්න.....බලල අනිත් අයටත් දැනෙන්න පොඩි කොමෙන්ටුවක් දන්නා....බැරිමනම් බම්ප් එකක්වත්???
Download...
http://www.mediafire.com/?v3jak6oi2iq40jy

Comments