2012 මිහිකත හෝරාව සමරමින්...

 ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම සහ බලශක්ති අර්බුදය ගැන ලෝක වාසීන් දැනුම්වත්
කරමින් පෙරේදා (31) රාති‍්‍රයේ රටවල් රැසක් ‘මිහිකත හෝරාව’ සැමැරූ අවස්ථාවේදී ප‍්‍රංශයේ අයිෆල් කුලූනේද විදුලි පහන් පැයක කාලයක් නිවා දමා තිබිණි.විදුලි පහන් නිවා දැමීමට පෙර

Comments