රාගය අවුස්සන නිලයක්

 කෙල්ලෙක්ගෙ රාගය අවුස්සන නිලයක් .....

දෙන්නත් එක්ක වාඩිවෙලා කතා කර කර ඉද්දි මේක කරල බලන්න

ගෑනු ලමයගෙ දකුණු අතේ මැණික්කටුව ලග උඩුපැත්තෙ අල්ලපුවම ඔයාලට
දැනෙයි ඇටකෝටු දෙකක් වගේ ඒ දෙක මැද හිමින් විනාඩියක් විතර පිරිමදින්න

බලන්න එයාගෙ වෙනස් වීම ඇස් අඩවන් වෙලා එයාගෙ ඉවසීමේ සිමාව ඉක්මවා ගිහින්
ඔයාගෙ පහස පතනව නොඅනු මානයි (පහත දක්වා ඇති තැන)1197096732794508954johnny_automatic_hand_-_palm_facing_out.svg.hi.jpg

Comments

 1. eka balanna be ne mata inbox karanawada pls

  ReplyDelete
 2. ඒක බලන්න බෑ....... ඉන්බොක්ස් ප්ලීස්

  ReplyDelete
 3. ගෑනු ලමයගෙ දකුණු අතේ මැණික්කටුව ලග උඩුපැත්තෙ අල්ලපුවම ඔයාලට
  දැනෙයි ඇටකෝටු දෙකක් වගේ ඒ දෙක මැද හිමින් විනාඩියක් විතර පිරිමදින්න

  ReplyDelete

Post a Comment