කැමරාවට නැගුණු කෘමි ලොව අපූර්වත්වය

ලොව සතුන් අතර වඩාත් සංකීර්ණ හා වැඩිම විවිධත්වයක් ඇති සත්ත්ව කොට්ඨාශ වන්නේ කෘමි සතුන්ය. ඔවුන්ගේ හැඩය සහ ඉරියව් අපට එතරම් සිත්ගන්නා සුළු නොවූව ද සමීප ඡායාරූප ගෙන බැලූ විට ඔවුන්ගේ රූපකායේ ඇත්තේ අපූරු සුන්දරත්වයකි. ඉන්දුනීසියාවේ ටැන්ගෙරාන්ග් හි දිවිගෙවන වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පී යවිඩි සොන්ග් (33) තම නිවසට ආ කෘමීන්ගේ අති සමීප ඡායාරූප කිහිපයක් ගත්තේය. ඔහු පවසන්නේ මේ ඡායාරූපවලින් කෘමීන්ගේ ඉරියව්, මුහුණේ හැඩය හා ඔවුන්ගේ සිරුරේ රැඳී තිබෙන ජල බිංදු ඇතුළු විවිධ කොටස් ඉතා චමත්කාරජනක අයුරින් දක්නට ලැබෙන බවයි.
Insect 01
මැස්සකුගේ විස්මිත දෑස් සහ මුහුණේ ඉදිරිපස පෙනුම
Insect 02
සෙබළ මැස්සාගේ මුහුණේ රැඳී ඇති ජල බිංදු
Insect 03
මැස්සකුගේ සංයුක්ත දෑස්වල රටා
Insect 04
කූඹිත්තකුගේ මුහුණ ඉදිරි පෙනුම
Insect 05
ලෝන්ග්හෝන් කුරුමිණියාගේ මුහුණ
Insect 06
රතු කුහුඹුවකුගේ බිත්තරයක්
Insect 07
මැස්සකුගේ ඇසක්
Insect 08
කළු කූඹියා
Insect 09
සෙබළ මැස්සකුගේ මුහුණේ ඉදිරිපස සමීප ඡායාරූපයක්
Insect 10
ලෝන්ග් හෝන් කුරුමිණියාගේ මුහුණේ ඉදිරිපස පෙනුම.

Comments