නොවැම්බර් 13 වැනි සිකුරාදා පැරීසියේ සිදුවූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන්


නොවැම්බර් 13 වැනි සිකුරාදා පැරීසියේ සිදුවූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයෙන් පසු ලෝකයේ බොහෝ රටවල් කනගාටුව පළ කරමින් ප‍්‍රංශයට සහාය දක්වන  ප‍්‍රකාශ ඒ ඒ රටවල රාජ්‍ය නායකයන් විසින් කර තිබිනි.ශ්‍රි්‍ ලංකාවල ඇමෙරිකාව, ජර්මනිය, එංගලන්තය,  ඕස්ටේ‍්‍රලියාව, බ‍්‍රසීලය, ඊශ්‍රාලය, පෝලන්තය, බෙල්ජියම, ජේරුසෙලම, නොර්වේ, මැසඩෝනියාව, තායිවානය, කැනඩාව, ලාස්වෙගාස්, ස්වීඩනය ඇතුලූ බොහෝමයක් රටවල් ඒ අතර වේ. ප‍්‍රංශ ධජයේ ඇති නිල් සුදු රතු වර්ණ වලින් බොහෝ රටවල සුප‍්‍රසිද්ධ ස්ථාන වර්ණවත් කොට තිබිණ.

French-attack20151115 paris-attacks201511151 paris-stae-de-France20151115 Resturan20151115t stad-de-France20151115 


 
PARAT-1115-01 PARAT-1115-02 PARAT-1115-03 PARAT-1115-04 PARAT-1115-05 PARAT-1115-06 PARAT-1115-07 PARAT-1115-08 PARAT-1115-09 PARAT-1115-10 PARAT-1115-11 PARAT-1115-12 PARAT-1115-13 PARAT-1115-14 PARAT-1115-15 PARAT-1115-16 PARAT-1115-17 PARAT-1115-18 PARAT-1115-19 PARAT-1115-20 PARAT-1115-21 PARAT-1115-22 PARAT-1115-23 PARAT-1115-24 PARAT-1115-25


Comments